TESTIMONIALS

A doctor but a friend -
No matter where we are going to enjoy the last days of the sun and moonlight glitter, the road to Pietermaritzburg will be short.
Allan & Joan
Dear Dr Enslin, words are not enough for me to thank you, I dont know where to start and end, you have helped me through a difficult moment of my life, hope to keep in touch and next time we are in South Africa I will make sure we step by to say hello.
Sincerely, Felipe and Stefanie (from the plane)
Dr Uys & staff
You're appreciated a lot, and your kindness means so much!

Kind regards
TO ALL - THANK YOU
George Johnston
Dagsê Dr Uys
Dit is met 'n lied in my hart dat ek hierdie briefie aan u skryf. Dat my kind soveel beter kan sien is wonderlik. Dankie vir u mooi gesindheid, u vriendelikheid en die empatie wat u openbaar. Ek prys ook die Here dat Hy vir u so 'n spesiale talent gegee het. Dankie dat u ons altyd moed inpraat en dat u altyd so positief is. Ek wil u ook alle voorspoed toewens met u droom van 'n eie oogkliniek. Daar is geen twyfel in my hart dat dit 'n groot sukses gaan wees nie. Nogmaals baie dankie. Alles wat mooi is vir u en u gesin.

Denise Nienaber [Elmarie se Ma]
N.S Massieu het gesê: "Dankbaarheid is die geheue van die hart"
Liewe Dr. Uys
Ek wil net uit die diepte van my hart vir u baie, baie dankie sé vir u wonderlike werk met my oog! Dit was 'n moeilike jaar gewees, maar deur die genade van die Here is my oog nou gesond. Ek glo dat die Here u gebruik het om die wonderwerk te doen. Dankie dat u omgee, vir u vriendelikheid en bereidwilligheid om enige tyd te help. Dankie dat u altyd die telefoon beantwoord het en vir my antwoorde op my vrae gegee het. Ek waardeur alles ongelooklik baie!
Sterkte met die wonderlike werk wat u doen, ek bid elke dag dat die Here u ryklik sal seen,
Baie baie, dankie!

Groete
Elmarie Rust
Vryheid
Dear Enslin,
Thank you so much for the 2 very successful cataract operations that you performed on my eyes with such skill, care & attention.
You are amazing, you always seem so calm & pleasant inspite the very busy, stressful life you lead, I dont know how you manage to do these challenging endurance bike rides in between.
I have always been blessed in my life with a wonderful family + friends, God has brought me the most incredible Medical men & women across my path over the last 22 years, since I was diagnosed with extensive cancer, for which I am eternally grateful. Life was too good to die, so I am one of the privileged ones to have extended time. I love my life & appreciate every moment.
John and I walk the dogs early, then sit on the veranda, enjoy the view, garden and birds.
Our vision is good now, thanks to you Enslin, we can now see the distant views clearly & all the detailed makings of the birds.
Several friends of mine have seen how successful my cataract ops have been and have asked for your name and tel no. at the rooms.
John's vision has improved so much too.

Well done Enslin!
We wish you and your lovely family all the best.

Kind regards John & Noeline
Dear Enslin
Thank you for your kindness!

with best ragards Desiree
Dear Dr Uys
I would like to thank you for operating on my eye on 19th March, at Grey's Hospital. I did not have a chance to do so after the op as you seemed to dash off in a hurry. My eye is doing fine and my reading has improved.

Yours sincerely
Joyce Whitworth
Liewe Dokter,
Insake: Oogoperasie vir ons vader, Mnr Gert Pretorius
Baie dankie vir u help en bystand met die oogoperasie vir ons geliefde Pa. In besonder wil ons u graag bedank vir:

Die tarief wat u vir die operasie gevra het. U het dit aansienlik aangepas en verlaag en dit het ons geweldig bygestaan, aangesien ons Pa wat 86 jaar oud is, geen mediese fonds het nie.
Verder wil ons u ook bedank vir u professionliteit. Ons Pa het amper sy oog verloor met die eerste oogoperasie by die staathospitaal in Pretoria.Die proses het hom amper geknak alhoewel hy en ons dankbaar bly vir die dienste van die hospitaal. Hy moes egter steeds - 1.5 meter van by die televisie af sit net om 'n program te kon volg. Hy sien nou weer baie goed uit sy oog nadat u daarop geopereer het.
Laastens wil ons u bedank vir die hulp met die uit sorteer van die hospitaal se rekening van St Anne's. Hulle het ons nou net laat weet dat daar'n groot fout was en het om verskooning gevra, en ook die rekening reggestel.

Ons Pa praat met die grootste lof van u, hy het ook genoem hoe u aangedui het dat ons u kon kontak in 'n noodgeval, enige tyd van die dag, dit is baie spesiaal. Baie baie dankie vir alles Dokter, dankie dat ons Pa weer kan sien. Dankie dat hy sy geliefde krieket weer op die televisie kan volg.

Nogmaals dank Die kinders en familie van 'n dankbare Gert Pretorious
Dokter Uys
Aan 'n spesialis so goedhartig en vrygewig -
Die heel beste ooit.

DANKIE Die kinders en familie van
GERT PRETORIUS
Dear Dr E Uys,
I would like to thank you, for generously offering your services to not only myself but other patients as well, at the eye outreach, St Anne's, on the 10th October, I already notice an improvement in the eye!

Thank you once again
Yours sincerely,
Mrs Caroline Fitzgerald
Dr Uys
Just a small thought to thank you all for the good work you did for my eyes, also the friendship. As nervous as I was each visit, you all made me feel relaxed. I so appreciate your kindness and skills. Angie I hear your husband is ill. I am so sorry - my thoughts & prayers are with you both.

To all of you, many, many thanks.
See you next year (according to the good doctor)
Best wishes
Doreen Johnston

DR ENSLIN UYS

Dr Enslin Uys is an Ophthalmologist passionate about his work and giving his patients the best care. An ophthalmologist is a specialist eye doctor who treats eye diseases and performs eye surgery. Dr Uys does small incision refractive cataract surgery as well as treats disorders of the retina such as retinal detachment, macular hole surgery, epi-retinal membrane removal, diabetic eye disease to mention only a few.

CONTACT

tel +27 (0)33 342 6604

location Suite 6 Pietermaritzburg Eye Hospital,
5 Alan Paton Drive, Pietermaritzburg